การประกวดวาดภาพระบายสีโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “ศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี