ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 (เวลา 09.00 น.)