พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556

  

 

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักพระราชวัง
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี