ติวสอบ ITPE รอบตุลาคม 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ ลงทะเบียนติวสอบ ITPE  รอบตุลาคม  2556

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม  2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำอัลบั้มภาพโดย :งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ