งานมุทิตาจิต ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดพิธีแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ เนื่องจากขอลาออกจากราชการ ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี