พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556

 

มุทิตาจิต – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

 

สายใยแห่งความรัก… ด้วยรักและผูกพัน

วันศุกร์ที่ 27  กันยายน  2556

ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร