การอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเกษตรกรที่สนใจ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี