คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี 2556”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี 2556” (CEO THAILAND AWARDS 2013) จากคณะกรรมการนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชภาคย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมศูนย์วิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี