ประชุมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานสหกิจศึกษา จัดประชุมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี