พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา จัดงานบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี