โครงการ ICT สำหรับผู้สอน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ ICT  สำหรับผู้สอน เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2556

เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ใส่รูปภาพ

ภาพถ่ายโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ