โครงการอบรม Microsoft Office 365

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบหลักสูตรการใช้งาน Office 365 เมื่อวันที่ 3-4  และ 6 มิถุนายน  2556

เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ