กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดโดยกระทรวงสาธารสุขจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณหน้าห้องวิทยบงกช ชั้น 2

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี