พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE GAMES 2013)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE GAMES 2013) วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี