คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

อาจารย์ ทรงพล กลับวงษ์ และ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2556 โดยมีความร่วมมือกันในการจัดโครงการ International Web Design Contest 2013 (iWDC 2013) และ โครงการ International Short Film Contest 2013 (iSFC 2013) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองประเทศเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2 คน คือ นายกรกฤษณ์ อยู่สถาพร และ นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมของโครงการ ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556 นี้

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี