รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี