โครงการ ปลูกต้นไม้ 800 ต้นกล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการ ปลูกต้นไม้ 800 ต้นกล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี ร่วมโครงการ ณ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี