โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้าน IT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1401 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี