พิธีเปิดโครงการ Arts Work Shop และนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 8

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Arts Work Shop และนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 8 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา, ศิลปินแห่งชาติ, ศิลปินต่างประเทศ และคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี