กิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี