พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี