พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 3)

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ ลานอนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี