คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงาน Science Night 2013

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Science Night 2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี