อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้าสังเกตการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าสังเกตการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมสอนด้วย

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี