โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายคนคลองห้า…รักสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการผลิตน้ำหมักชีวภาพ แก่ชาวบ้าน ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี