โครงการปฏิบัติการ (Project Action Plan, PAP)

การประชุมเพื่อนำเสนอผลจากโครงการปฏิบัติการ (Project  Action Plan, PAP)

และพิธีมอบเกียรติบัตรภาจใต้หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean  for Change)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมการประชุมเพื่อนำเสนอผลจากโครงการปฏิบัติการ (Project  Action Plan, PAP) และพิธีมอบเกียรติบัตรภาจใต้หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean for Change) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ โรงแรม ปทุมวัน  ปริ๊นเซส  พญาไท  กรุงเทพฯ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี