ร่วมแสดงความยินดี แด่ รองศาสตาจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี แด่ รองศาสตาจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี