คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี