คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย State Politecnid of Jember และ UNTAG ประเทศอินโดนีเซีย โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาจาก State Politecnid of Jember จำนวน 12 คน และ UNTAG จำนวน 2 คน ได้รับทุนเข้าเรียนในสาขาต่างๆของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี