คณะเทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนามาตรฐาน 5ส

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม  “เทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5ส” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

 

ภาพถ่ายโดย : เทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี