โครงการ Believing in ourself Freshy Night 2013 (ความเชื่อในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม Belleving in ourself Freshy Night 2013 (ความเชื่อในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน)  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556  ณ  อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) โดยมีการ ประกวดดาวดาว-เดือนของคณะฯ

 

ภาพถ่ายโดย : เทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี