กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดกิจกรรม เกษตรสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2556
ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี