ภาพบรรยากาศ งานแสดงนิทรรศการอาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 5

งานแสดงนิทรรศการอาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี