ภาพบรรยากาศ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีคุณบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ บรรยายเรื่องการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กับ Social Media และคุณศิริรัตน์  สวัสดิ์หว่าง อภิปรายเรื่องทำข่าวอย่างไรที่สื่อออนไลน์สนใจ

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี