พิธีเปิดนิทรรศการผลงานของคณาจารย์ในภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.มณูญ  มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของคณาจารย์ในภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี