ไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี