ภาพบรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผศ.เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทน นายธนาดล อุดมสิน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการรับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1

จากผลงานการควบคุมระบบเครือข่ายและการศึกษาระบบค้าปลีก

ในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที 5 พ.ศ. 2556

สหกิจศึกษาไทย“กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซี่ยนพลัส”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


  
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี