มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ

รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ  ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อนายสุวิทย์  คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี