กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี