ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 2)

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี