Islamic University of Indonesia ประชุมความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Informatics, Islamic University of Indonesia ประชุมความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี