โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม มาเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม มาเรียนปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เมื่อวันที่ 17-21 พฤษภาคม  2556 เวลา 09.00-16.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี