การแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”

 
ภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี