กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2556 และปีต่อๆไป พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี