คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี