โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม ทักษะการควบคุมและการติดตามงาน

โครงการอบรมสำหรับ "สมาชิก NTU" ประจำปี 2556 "การบริหารจัดการสมัยใหม่" 
หัวข้ออบรม ทักษะการควบคุมและการติดตามงาน
วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย คุณประพันธ์ มนทการติวงศ์
ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี