โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

โครงการอบรมสำหรับ "สมาชิก NTU" ประจำปี 2556 "การบริหารจัดการสมัยใหม่" 
หัวข้ออบรม เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
วันที่ 25 เมษายน 2556
เวลา 13.30 - 16.30 น. โดย อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี