โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการและอาคารสถานที่หลักสูตร “การทำงานอย่างปลอดภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายปฏิบัติการและอาคารสถานที่ หลักสูตร “การทำงานอย่างปลอดภัย” ณ  ห้องประชุม SC 1306  เมื่อวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี