ภาพบรรยากาศ ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องมังคลอุบล

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี