ภาพกิจกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดงาน Byenior ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี